FEDERAŢIA CULTIVATORILOR DE SFECLĂ DE ZAHĂR DIN ROMÂNIA
ROMANIAN SUGAR BEET GROWERS FEDERATION

500470 Braşov str. Fundăturii nr.2

Telefon: (40)-268-476 795

  Fax:        (40)-268-476 608
e-mail: office@fcszr.ro
            Federaţia Cultivatorilor de Sfeclă de Zahăr din România (FCSZR ) conform statutului său este o asociaţie cu caracter profesional nepatrimonial, constituită în temeiul Legii nr. 21 din 6.02.1924, privind înfiinţarea persoanelor juridice. Este neguvernamentală, autonomă, apolitică, fără subordonare administrativă şi cu personalitate juridică proprie.
            Sediul FCSZR este în Braşov, strada Fundăturii nr.2, jud. Braşov.
            FCSZR a fost înfiinţată la data de 1 iulie 1997 şi i s-a acordat personalitate juridică prin Încheierea nr.209 din 13.11.1997 a Tribunalului Braşov, fiind înscrisă în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor al acestei instanţe la poziţia nr.296.
            Din FCSZR fac parte toate cele  5 Asociaţii zonale ale cultivatorilor de sfeclă de zahăr (cu personalitate juridică proprie) din toate zonele de cultură ale sfeclei de zahăr din ţară şi cuprinde practic pe toţi cultivatori de sfeclă de zahăr din ţară care au încheiat contracte de livrarea sfeclei către fabricile de zahăr în campania 2012/2013 având astfel reprezentativitate totală la nivel naţional.
        În anul 2001  FCSZR împreună cu Patronatul Zahărului din România au format Organizaţia Interprofesională Naţională „ Zahărul”.
         În anul 2000 FCSZR a fost primită ca membru observator în Confederaţia Internaţională a Cultivatorilor de Sfeclă de Zahăr din Europa  (CIBE) cu sediul la Paris , iar în anul 2005  a fost primită ca membru cu drepturi depline a acestei organizaţii din care fac parte practic toţi cultivatorii de sfeclă de zahăr din toate ţările europene membre în UE , precum şi Elveţia şi Turcia. Precizăm că preşedintele şi directorul executiv al FCSZR au fost aleşi în 2005 membrii ai Consiliului de Administraţie al CIBE , au fost aleşi de asemenea  câte doi reprezentanţi ai FCSZR în fiecare din cele 2 Comisii permanente ale CIBE. Din anul 2000 şi până  în prezent reprezentanţii FCSZR au fost invitaţi şi au participat activ la toate congresele, adunările generale şi la întrunirile comisiilor CIBE.
           Pentru promovarea şi apărarea drepturilor şi intereselor profesionale ale cultivatorilor de sfeclă de zahăr   FCSZR a ţinut o legătură strânsă cu Patronatul Zahărului ,cu Asociaţia Producătorilor de Zahăr din România, cu conducerile fiecărei fabrici de zahăr şi cu MAPDR.
          Conducerea federaţiei s-a implicat activ în elaborarea actelor normative elaborate de Ministerul Agriculturii în ultimii ani referitoare la cultura sfeclei de zahăr şi la protejarea intereselor cultivatorilor de sfeclă de zahăr.
             Reprezentanţii FCSZR au participat alături de reprezentanţii Patronatului Zahărului la discuţiile purtate cu conducerea MAPDR pentru stabilirea cotelor de zahăr din sfeclă pentru fiecare fabrică de zahăr şi au participat activ la toate şedinţele Consiliului pe produs în care s-au dezbătut toate problemele cu care s-a confruntat industria zahărului şi cultivatorii de sfeclă în ultimii ani. 
         Consiliul de Administraţie al FCSZR  negociază şi semnează în fiecare an cu Patronatul Zahărului din România şi cu Asociaţia Producătorilor de Zahăr din România, Acordul Interprofesional pe baza căruia se stabilesc clauzele cuprinse în contractele ce se încheie  între fabrică şi cultivatori astfel ca acestea să cuprindă clauze clare şi favorabile pentru ambii parteneri.
        Pentru perfecţionarea profesională a cultivatorilor FCSZR împreună cu fabricile de zahăr au organizat anual în fiecare zonă de cultură schimburi de experienţă la  loturi demonstrative unde  s-au făcut demonstraţii practice cu maşini noi, erbicide ,soiuri etc.
         Prin Asociaţiile noastre locale îi informăm şi conştientizăm pe toţi cultivatorii (în special pe cei mici care au acces mai redus la Monitorul Oficial) de prevederile actelor normative care îi afectează şi să-i ajutăm să-şi întocmească documentaţiile cerute pentru a putea beneficia de prevederile acestora.
               
     
     Consiliul Director : 11 membrii
      Adunarea Generală a FCSZR din 22.04.2016 ales presedintele si vicepresedintele FCSZR si noul Consiliu Director al FCSZR
    Preşedinte FCSZR: GHERMAN Ioan
    Vicepreşedinte FCSZR: PUIU Ioan

        Consiliul Director al FCSZR:

    

 1.  BAJCJI Acos
 2.  BECZSEK Laszlo
 3.  GHERMAN Ioan
 4.  HODOR Ioan  
 5.  ISTRATE Dorel
 6.  LUKACS Alexandru
 7.  NAGHY Iuhas Mihai
 8.  PANTAZI Bogdan
 9.  PUIU Ioan
 10.  RUS Ioan Felician
 11.  TAUS Radu
 
 
 
 
POWERED BY CANADY-SOFT