FEDERAŢIA CULTIVATORILOR DE SFECLĂ DE ZAHĂR DIN ROMÂNIA
ROMANIAN SUGAR BEET GROWERS FEDERATION

500470 Braşov str. Fundăturii nr.2

Telefon: (40)-268-476 795

  Fax:        (40)-268-476 608
e-mail: office@fcszr.ro
      Oportunităţi ale culturii sfeclei de zahăr
 • Creşterea şi diversificarea pieţei mondiale a zahărului, pe fondul creşterii accelerate a consumului care duce la creşterea deficitului mondial de zahăr care în 2009 a depăşit 7 milioane de tone şi e în creştere în anii viitori.
 • Utilizarea pe scară tot mai largă pe plan european şi în viitorul apropiat şi în ţara noastră a sfeclei de zahăr pentru producerea de bioetanol.
 •  Creşterea producţiei de sfeclă şi de zahăr /ha prin aplicarea noilor tehnologii de cultură şi a ingineriei genetice în crearea noilor soiuri.

  Obiectivele FCSZR
 •  Apărarea drepturilor cultivatorilor în relaţiile cu fabricile de zahăr şi cu autorităţile publice.
 •  Protejarea veniturilor cultivatorilor într-o perioadă economică dificilă şi cu reglementări de protecţia mediului tot mai restrictive.
 •  Favorizarea şi asigurarea schimbării de mentalitate a cultivatorilor
 •  Sustinerea reducerii dobânzilor de către bănci la creditele pentru agricultură şi aplicarea unor dobânzi similare cu cele din ţările membre UE
 •  Anularea impozitului pe subvenţiile agricole
 •  Simplificarea formalităţilor pentru accesarea fondurilor europene prin Programul PNADR
 •  Reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură
 •  Găsirea de soluţii viabile şi urgente pentru asigurarea culturilor agricole în caz de secetă şi inundaţii
 •  Stoparea creşterii nejustificate a preţurilor la imput-uri şi motorină
 •  Recuperarea mai rapidă a TVA –ului de la Ministerul Finanţelor
 •  Stimularea investiţiilor în construirea de fabrici de bioetanol din sfeclă şi a instalaţiilor de biogaz
 •  Asigurarea subvenţionării culturii sfeclei de zahăr la noi în ţară si după anul 2020
 
 
 
 
 
POWERED BY CANADY-SOFT